• +90 533 813 25 30
  • info@learnforbusiness.com

Yalın Üretimin Özü

Şirketlerin başarısı müşterinin istediği ürünü, istediği kalitede vermek, müşterinin istediği zamanda vermek, müşterinin kabul edeceği fiyata vermek üzerine kuruludur. Yalın üretimin özü ise yuka...

Yalın Üretim Araçları

Yalın üretim, Toyota Üretim Sistemine (TPS) dayalı bir yönetim felsefesidir. Yalın Üretim ile süreç akışını iyileştirip pürüzsüz hale getirerek ve israfı ortadan kaldırarak müşterileriniz iç...

TPM - Toplam üretken bakım

Toplam üretken bakım (TPM), üretim sürdürülebilirliğini ve sistemlerin kalitesini korumak ve iyileştirmek için makinelerin, ekipmanların, çalışanların ve destekleyici faaliyetlerin kullanılması sür...

5S İşyeri Organizasyonu

İşyerleri için ister hizmet üretsin isterse de imalat yapsın, verimliliğin ilk olmazsa olmazı temizlik, tertip, düzendir. Japon üreticiler bunun çok önceden farkına vararak bir sistem geliştirmişle...