• +90 533 813 25 30
  • info@learnforbusiness.com

Yalın Üretimin Özü

Şirketlerin başarısı müşterinin istediği ürünü, istediği kalitede vermek, müşterinin istediği zamanda vermek, müşterinin kabul edeceği fiyata vermek üzerine kuruludur. Yalın üretimin özü ise yuka...

Yalın Üretim Araçları

Yalın üretim, Toyota Üretim Sistemine (TPS) dayalı bir yönetim felsefesidir. Yalın Üretim ile süreç akışını iyileştirip pürüzsüz hale getirerek ve israfı ortadan kaldırarak müşterileriniz iç...

OEE - Ekipman Etkinlik Oranı

Şirketlerin verimli üretim yapması, doğrudan kayıpların azalması ve kazancın artması anlamına gelir.
Bunu yapabilen kişiler ise el üstünde tutulur.

Verimliliği hesaplamak birçok ş...

TPM - Toplam üretken bakım

Toplam üretken bakım (TPM), üretim sürdürülebilirliğini ve sistemlerin kalitesini korumak ve iyileştirmek için makinelerin, ekipmanların, çalışanların ve destekleyici faaliyetlerin kullanılması sür...

FMEA Hata modlari ve etkilerinin analizi

FMEA nedir dediğimizde risk analizi diyebiliriz. Yeni bir ürün tasarımı veya prosesi söz konusu olduğunda, oluşabilecek olan hataları ve riskleri en aza indirmek için uygulanır. Otomotiv ve otomoti...

SWOT Stratejik Analiz

Stratejik yönetim söz konusu olduğunda öncelikle mevcut durumunuzu analiz etmeniz, güçlü yanlarınızı ve zayıflıklarınızı bilmeniz, kuruluş dışı çevrenin kuruluşunuza olan fırsat veya tehdit gibi et...